Pozostałe przepisy

31 października 2017   /   byadmin  / Categories :  Bez kategorii

Jeszcze inne to przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do tego dochodzą także przepisy w sferze ochrony przeciwpożarowej, jak również przepisy normujące, opracowania budowlane, decyzje administracyjne, dokumentacje specjalistyczne czy też ekspertyzy. Roboty budowlane opierają się także na pozwoleniach i decyzjach odgórnych, jakie normowane są w ramach istniejącego prawa. I tak mowa chociażby o pozwoleniach, jakie rozpoczynający roboty budowlane muszą uzyskać od władz. Są to decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę. W tym pierwszym przypadku w grę wchodzi budowa, remont, montowanie. W drugim natomiast mowa o rozbiórkach oraz wyburzeniach. Realizacja robót budowlanych z kolei opiera się na pracach zlecanych przez inwestora bądź też rozpoczynanych przez samego inwestora, to już kwestia odrębna i indywidualna.
Na podstawie obowiązujących przepisów niezbędne okazuje się, aby na placu budowy swój czynny udział zapowiedział kierownik budowy, jak również inspektor nadzoru inwestycyjnego. Musimy też zainwestować w prace archeologa – jeżeli wymaga tego teren, geodety, aby na przykład nanieć konkretny projekt obiektu z koncepcji na powierzchnię, geologa, jeżeli takie są wymogi odgórne i innych specjalistów. Jak zatem widać prowadzenie robót budowlanych wiąże się w dużej mierze przede wszystkim z gigantycznymi kosztami, ale także jest to praca bardzo czasochłonna i długotrwała, która jednocześnie opatrzona jest stertą papierologii i dokumentacji technicznej oraz prawniczej, nierzadko bardzo trudnej do zrozumienia.

Autor: http://polpak.org/

  • Follow us: